Jan & Sien – grafisch ontwerp (hierna: Jan & Sien) gevestigd aan Hogeweg 1 5328 CD Rossum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor de leesbaarheid (en omdat het tenslotte om een eenmanszaak gaat duh) is er gekozen voor de ik-vorm.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2018.

Contactgegevens:
www.janensien.nl
Hogeweg 1
5328 CD Rossum
06 – 8324 8435
Sanne van Mil – van der Sluijs is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Jan & Sien en te bereiken via sanne@janensien.nl of bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk.  

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Inloggegevens (project afhankelijk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@janensien.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling (facturen).
– Je te kunnen bellen of e-mailen bij een offerte-aanvraag of tijdens een lopend project tussen jou en mij.
– Om in te loggen op jouw website, ftp-server of andere kanalen waarvoor het nodig is om jou van dienst te kunnen zijn voor online marketing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit, zoals automatische antwoorden of chatbots en al die gekkigheid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor het volgende:
– Je algemene contactgegevens (bij offerte-aanvragen / mailcontact) bewaar ik niet langer dan 1 jaar. Mocht je binnen het jaar jouw contactgegevens al verwijderd willen hebben, kun je dit mailen naar info@janensien.nl
– Projectgerelateerde gegevens zoals inloggegevens van jouw website of ftp-omgeving bewaar ik zolang als het project duurt, plus nog 2 jaar daarna. Dit doe ik omdat ik je wellicht in de toekomst nog ergens mee moet / kan helpen. Ik bewaar deze inloggegevens in een beveiligde online omgeving (LastPass).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ik verstrek jouw persoonsgegevens (Bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mail en inloggegevens) met mijn webbouwer Renee Dirks (www.visuals4you.nl / renee@visuals4you.nl). Dit doe ik omdat wij (nauw) samenwerken om zo een mooie & perfecte website voor jou te maken. Verder ontvangt niemand anders jouw inloggegevens, tenzij van te voren aangegeven en jouw toestemming daarvoor is verleend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maak ik gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel gebruikers mijn website heeft, welke pagina’s worden bezocht en hoe lang ze op de website blijven. Deze gegevens zijn anoniem en niet persoonsgebonden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@janensien.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het is nogal een ding, maar dat is de officiële procedure. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@janensien.nl. Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Wachtwoorden worden in een beveiligde online omgeving bewaard (LastPass).
– Wachtwoorden en inlognaam verstuur ik NOOIT tegelijk in een e-mai of Whatsapp-bericht. Deze worden altijd los van elkaar verstrekt. (Inlognaam per mail en wachtwoord per Whatsapp heeft de voorkeur).
– Ik bewaar GEEN inloggegevens in een los Excel-bestandje op mijn computer.
– Jouw factuurgegevens bewaar ik, online beveiligd, in mijn boekhoudprogramma. Enkel ik en mijn boekhouder hebben hier toegang tot.
– TLS (voorheen SSL) Jouw gegevens in het contactformulier op www.janensien.nl worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.